Add@Me Learning Methods (PL)


Tytuł: Czy wolałbyś.......?
Streszczenie: Wszyscy uczestnicy siedzą w kole i po kolei, każda osoba zadaje następnej pytanie zaczynające się od słów “Czy wolałbyś..?” itd., np. Czy wolałbyś raczej nigdy więcej nie korzystać z sieci i portali społecznościowych czy nigdy więcej nie oglądać filmów i programów telewizyjnych?
Cele: Tworzenie więzi w zespole
Potrzebne materiały / sprzęt: N/A
Wielkość grupy: Dowolna
Czas trwania: 20 minut
Instrukcje krok po kroku: Facylitator wyjaśnia cel gry.
Pytania do przemyślenia i oceny: Facylitator zaprasza uczestników do odniesienia się do odpowiedzi osoby, której zadali pytanie. Dodatkowo, facylitator może dokonać porównania opinii i starać się ustalić, czy są jakieś wzorce.
Możliwe czynniki ryzyka: N/A
Wersje: Pytania powinny być dostosowane do grupy wiekowej
Tagi: