Add@Me Learning Methods (PL)        
 
Tytuł:
Streszczenie:
Cele:
Tagi:

List of Learning Methods matching with your search


Tytuł: Atomowe cząstki
Streszczenie:

Gra może być wykorzystana do podniesienia poziomu energii w grupie na początku dnia, w którym zaplanowano działania edukacyjne. Można w nią grać z dowolną liczbą młodzieży czy dzieci. 

Zasada gry jest taka, że uczestnicy biegają w dowolny sposób w całym pomieszczeniu. Facylitator z dysfunkcją wzroku zatrzymuje biegających swobodnie uczestników wykrzykując głośno liczbę, np. "5" a następnie słowa "cząstki atomowe łączą się”. Kiedy uczestnicy to słyszą, przestają biegać i starają się znaleźć grupę uczestników, do której mogą dołączyć, np. grupę 4 osób, z którą będą tworzyli grupę o określonej przez facylitatora ilości uczestników. Ważne jest, żeby facylitator z dysfunkcją wzroku bardzo często zmieniał tempo i podawaną liczbę w celu utrzymania uwagi uczestników.  W tle może być muzyka w celu podniesienia nastroju uczestników.

Tagi:


Tytuł: Autobiografia na literę…
Streszczenie: Uczestnicy mają opaski na oczach. Siedzą w kręgu. Każdy ma za zadanie przygotować swoją autobiografię z jak najczęstszym użyciem słów rozpoczynających się na pierwszą literą ich imienia. Ta autobiografia może, ale nie musi być prawdziwa. Może to brzmieć np.: Mam na imię Kasia, pochodzę z Kenii, mieszkam w Kirgistanie. Lubię ketchup, kolekcjonuję keyboardy...
Tagi:


Tytuł: Bezludna Wyspa
Streszczenie:

Facylitator rozpoczyna opowieść: Np. "Lecieliście samolotem, nastąpiły turbulencje spowodowane straszną burzą, przyrządy nawigacyjne oszalały i pilot stracił orientację, gdzie się znajduje….Musieliśmy awaryjnie lądować.  Znaleźliśmy się na bezludnej wyspie i musimy zorganizować na niej życie.....”, można wymyśleć nazwę osady, wymyśleć zawołanie, totem. Reszta jest zadaniem uczestników. Muszą przydzielić poszczególnym członkom role i zorganizować na niej życie (pytania pomocnicze: musicie zbudować osadę i zorganizować życie na wyspie: dbać o wyżywienie, podział zapasów żywności, zdobywanie, racjonowanie, dbać o bezpieczeństwo, obrona przed zwierzętami, zimnem, deszczem, słońcem; urządźcie miejsca  do  spania,  spożywania  posiłków;  sygnalizujcie  obecność  na  wyspie dla przepływających statków. Co mogą robić najlepiej , żeby służyć innym – wszystkim; dobrze byłoby zbudować swoją siedzibę np. ktoś może chcieć zostać fryzjerem i strzyc mieszkańców wyspy;  na  wyspie potrzebne  są reguły.  (rozdajemy krepinę, klej, nożyczki, kredki, papier).

 Tagi:


Tytuł: Biegi w ciemności
Streszczenie: To ćwiczenie ma pomóc uczestnikom warsztatu w nabraniu pewności siebie oraz zaufania wobec innych ludzi, podczas poruszania się bez użycia wzroku. Oprócz tego, aktywność ta pozwala doświadczyć uprawiania sportu w ciemności.
Tagi:


Tytuł: Chodzenie z zasłoniętymi oczami
Streszczenie: To działanie pozwala uczestnikom doświadczyć, poprzez ćwiczenie symulacyjne, jakie trudności może napotkać osoba niewidoma podczas chodzenia (np. przeszkody na swojej drodze). Ogólnie, daje uczestnikom możliwość nowego doświadczenia - przemieszczania się bez możliwości jakiegokolwiek widzenia.
Tagi:


Tytuł: Ciasto
Streszczenie:

Zabawa powinna być przeprowadzona dwa razy.

Podczas pierwszej rundy, uczestnicy powinni mieć zasłonięte opaskami oczy, za drugim razem powinni być bez opasek na oczach. Podczas pierwszej rundy, z uwagi na to, że uczestnicy nic nie widzą, facylitator musi bardzo szczegółowo, krok po kroku, wyjaśnić wszystkie ruchy i gesty, które mają być wykonywane przez całą grupę. Ta gra jest przeprowadzana w rytmie spokojnej muzyki, uczestnicy mogą być z pozycji stojącej (zalecana) lub mogą siedzieć w kole.

Facylitator informuje grupę, że teraz każdy będzie miał za zadanie przygotowanie i upieczenie ciasta. Facylitator prowadzi uczestników krok po kroku przez to zadanie do wykonania. 

Wyciągamy ręce do przodu, następnie:

- wykonujemy ruchy, jakbyśmy wysypywali mąkę na deskę, najpierw prawą ręką, potem lewą ręką (ruch ten jest powtarzany 4 do 8 razy),

- otrzepujemy ręce o fartuch — 4 razy,

- wbijamy 4 jajka (jajka są za nami, na półce — prawą ręką sięgamy za lewe ramię, bierzemy jajko, rozbijamy je o lewe ramię, wlewamy jajko do mąki mówiąc "chlup" i wyrzucamy skorupki przez prawe ramię mówiąc "siup", następnie lewą ręką sięgamy za prawe ramię i robimy to samo, czyli rozbijamy jajko na prawym ramieniu, wbijamy je do mąki mówiąc "chlup"  i wyrzucamy skorupki przez lewe ramię mówiąc “siup”.

Powtarzamy te same ruchy, prawą i lewą ręką.

Zagniatamy ciasto 4 razy.

Następnie - wałkujemy ciasto obiema rękami przed sobą, na desce — 4 lub 8 razy.

Ozdabiamy ciasto krememem (8 razy) - składamy dłonie w piąstki, kładziemy jedną na drugiej (pionowo) i rytmicznie otwieramy i zamykamy palce górnej dłoni.

Posypujemy ciasto bakaliami.

Wkładamy ciasto do piekarnika.

Wyjmujemy ciasto z piekarnika.

Kroimy ciasto.

Gotowym ciastem częstujemy osobę po naszej prawej i po lewej stronie (możemy z tak przygotowanym ciastem, w rytmie muzyki wędrować po sali i częstować nim osoby, które spotkamy na naszej drodze).

Podczas drugiej rundy zabawy uczestnicy nie mają zasłoniętych oczu. Facylitator musi mieć dobrze opanowane ruchy i gesty, żeby móc zaprezentować je uczestnikom - uczestnicy naśladują ruchy i gesty facylitatora. Ta gra może być przeprowadzona wyłącznie wtedy, kiedy facylitator zna ją dobrze, umie zarówno krok po kroku opisać wszystkie gesty / ruchy do wykonania jak i je wykonać. Jeżeli facylitatorzy z dysfunkcją wzroku zdecydują się na przeprowadzenie tej zabawy bez pomocy widzącego asystenta, muszą ją sobie dobrze przećwiczyć przed jej przeprowadzeniem, żeby dobrze opanować wszystkie ruchy i gesty.  Mogą skorzystać z pomocy widzącego asystenta.

Tagi:


Tytuł: Ciekawski kwestionariusz
Streszczenie: Facylitator rozda uczestnikom wcześniej przygotowany kwestionariusz nawiązujący do warsztatów i cech uczestników, którzy będą go wypełniać. Poprosimy ich, aby krążyli po klasie, aż znajdą osoby, których odpowiedzi będą pasowały do pytań. Wszystkie pytania będą zaczynać się od zdania Znajdź w pomieszczeniu kogoś, kto... (lubi uprawiać ten sam sport co ty ma tyle samo rodzeństwa, podróżował do tego samego kraju, mówi tymi samymi językami nosi ten sam rozmiar butów, urodził się w tym samym miesiącu, ma to samo marzenie itd.). Wtedy możemy podzielić się odpowiedziami ze wszystkimi
Tagi:


Tytuł: Coś wspólnego
Streszczenie: Wszyscy uczestnicy tworzą pięcioosobowe grupy. Każda grupa musi znaleźć 10 wspólnych rzeczy.
Tagi:


Tytuł: Czy widzisz film w ciemności?
Streszczenie: To działanie pomaga uczestnikom doświadczyć poprzez ćwiczenie symulacyjne, jak to jest oglądać film, nie widząc obrazu na ekranie. Pozwala również uczestnikom doświadczyć audiodeskrypcji.
Tagi:


Tytuł: Czy wolałbyś.......?
Streszczenie: Wszyscy uczestnicy siedzą w kole i po kolei, każda osoba zadaje następnej pytanie zaczynające się od słów “Czy wolałbyś..?” itd., np. Czy wolałbyś raczej nigdy więcej nie korzystać z sieci i portali społecznościowych czy nigdy więcej nie oglądać filmów i programów telewizyjnych?
Tagi: