Add@Me Learning Methods (PL)


Tytuł: Coś wspólnego
Streszczenie: Wszyscy uczestnicy tworzą pięcioosobowe grupy. Każda grupa musi znaleźć 10 wspólnych rzeczy.
Cele: Lepsze poznanie się nawzajem
Potrzebne materiały / sprzęt: Długopis, papier i brajl, jeśli trzeba. Wszyscy uczestnicy powinni mieć opaski na oczach.
Wielkość grupy: Dowolna
Czas trwania: 20 minut
Instrukcje krok po kroku: Facylitator objaśnia grę
Pytania do przemyślenia i oceny: Podyskutujcie o tym, jak uczestnicy się czują ze swoimi wspólnymi rzeczami
Możliwe czynniki ryzyka: N/A
Wersje: Nie potrzeba odmiany dla różnych grup wiekowych
Tagi: