Add@Me Learning Methods (PL)


Tytuł: Biegi w ciemności
Streszczenie: To ćwiczenie ma pomóc uczestnikom warsztatu w nabraniu pewności siebie oraz zaufania wobec innych ludzi, podczas poruszania się bez użycia wzroku. Oprócz tego, aktywność ta pozwala doświadczyć uprawiania sportu w ciemności.
Cele: Doświadczenie biegania, ale bez patrzenia. Wzrost pewności siebie i zaufania do innych.
Potrzebne materiały / sprzęt: Duża, wolna przestrzeń; paletki lub jakiś inny przedmiot wydający dźwięk; opaski na oczy dla uczestników; Pomoc widzących w zapewnieniu bezpieczeństwa uczestnikom z zasłoniętymi oczami.
Wielkość grupy: Dowolna, ale tylko jedna osoba może biec w tym samym czasie.
Czas trwania: 15 minut
Instrukcje krok po kroku:

Facylitator wyjaśnia bardzo proste zasady ćwiczenia.

Uczestnicy warsztatu, jeden po drugim, mają spróbować pobiec bez patrzenia. Przed startem muszą założyć opaski na oczy. Facylitator z dysfunkcją wzroku wytwarza dźwięk uderzając jedną paletką o drugą lub korzysta z jakichś innych hałasujących przedmiotów. Biegnący uczestnik ma za zadanie kierować się w stronę tego dźwięku. Dźwięk powinien być słyszalny przez cały czas trwania biegu, żeby uczestnik z zasłoniętymi oczami wiedział, w którym kierunku biec. Około dwóch metrów przed metą dźwięk powinien stać się szybszy, żeby biegnąca osoba wiedziała, kiedy ma się zatrzymać. Widzący facylitator lub inni widzący uczestnicy warsztatu powinni w tym czasie zadbać o bezpieczeństwo biegnącego, żeby nic mu się nie stało w trakcie zadania). Gdy wszyscy uczestnicy lub przynajmniej wszyscy ochotnicy wzięli już udział w ćwiczeniu, facylitator prosi, aby usiedli w kole na krótkie podsumowanie.

Na zakończenie, facylitator może użyć pytań z sekcji “Pytania do przemyślenia / oceny”.

Pytania do przemyślenia i oceny: W ramach podsumowania facylitator prosi uczestników o podzielenie się wrażeniami, przemyśleniami i uczuciami, które pojawiły się podczas biegu w ciemności. Mogą to być pytania np.: Jak się czuliście? Co było trudne? Czego się nauczyliście / dowiedzieliście? Czy wierzyliście, że dźwięk wskazuje dokładnie ten kierunek, w którym należy biec lub właśnie ten moment, kiedy trzeba się zatrzymać?
Możliwe czynniki ryzyka: Względy bezpieczeństwa! Niezwykle ważne jest zorganizowanie tej zabawy w zupełnie wolnej przestrzeni, najlepiej w sali gimnastycznej lub na boisku.
Wersje: To ćwiczenie jest najbardziej odpowiednie dla młodych! Warto przeprowadzać je w szkołach wśród dzieci i młodzieży. Jeśli dorośli uczestnicy nie mają ochoty na bieganie, mogą po prostu iść w stronę dźwięku.
Tagi: