Add@Me Learning Methods (PL)


Tytuł: Bezludna Wyspa
Streszczenie:

Facylitator rozpoczyna opowieść: Np. "Lecieliście samolotem, nastąpiły turbulencje spowodowane straszną burzą, przyrządy nawigacyjne oszalały i pilot stracił orientację, gdzie się znajduje….Musieliśmy awaryjnie lądować.  Znaleźliśmy się na bezludnej wyspie i musimy zorganizować na niej życie.....”, można wymyśleć nazwę osady, wymyśleć zawołanie, totem. Reszta jest zadaniem uczestników. Muszą przydzielić poszczególnym członkom role i zorganizować na niej życie (pytania pomocnicze: musicie zbudować osadę i zorganizować życie na wyspie: dbać o wyżywienie, podział zapasów żywności, zdobywanie, racjonowanie, dbać o bezpieczeństwo, obrona przed zwierzętami, zimnem, deszczem, słońcem; urządźcie miejsca  do  spania,  spożywania  posiłków;  sygnalizujcie  obecność  na  wyspie dla przepływających statków. Co mogą robić najlepiej , żeby służyć innym – wszystkim; dobrze byłoby zbudować swoją siedzibę np. ktoś może chcieć zostać fryzjerem i strzyc mieszkańców wyspy;  na  wyspie potrzebne  są reguły.  (rozdajemy krepinę, klej, nożyczki, kredki, papier).

 Cele: Umiejętności komunikacji interpersonalnej; budowanie zespołu
Potrzebne materiały / sprzęt: Materiały: papier (różne rodzaje), klej, nożyczki, kolorowe kredki, opcjonalnie - koc, duże arkusze kartonu, itp. (mogą pomóc w utworzeniu terytorium, na którym gra będzie realizowana).
Wielkość grupy: Co najmniej 5 osób
Czas trwania: 60 minut
Instrukcje krok po kroku: Instrukcje krok po kroku i zasady są podane w streszczeniu.
Pytania do przemyślenia i oceny: Z uwagi na to, że uczestnicy mają opaski na oczach, refleksje będą dotyczyły tego, jak uczestnicy odbierali to działanie bez korzystania ze zmysłu wzroku. Jakie były ich odczucia podczas tej zabawy? Czy ta zabawa im się podobała? Co podobało się im najbardziej? Co najbardziej im się nie podobało? Czego nowego dowiedzieli się o sobie? Czego nowego dowiedzieli się o innych? itp.
Możliwe czynniki ryzyka: Niektórzy uczestnicy mogą odczuwać dyskomfort zakładając opaskę na oczy, z różnych powodów - należy zatem zaakceptować ich odmowę założenia opaski na oczy.
Wersje:

N/A

Tagi: