Add@Me Learning Methods (PL)


Tytuł: Ciekawski kwestionariusz
Streszczenie: Facylitator rozda uczestnikom wcześniej przygotowany kwestionariusz nawiązujący do warsztatów i cech uczestników, którzy będą go wypełniać. Poprosimy ich, aby krążyli po klasie, aż znajdą osoby, których odpowiedzi będą pasowały do pytań. Wszystkie pytania będą zaczynać się od zdania Znajdź w pomieszczeniu kogoś, kto... (lubi uprawiać ten sam sport co ty ma tyle samo rodzeństwa, podróżował do tego samego kraju, mówi tymi samymi językami nosi ten sam rozmiar butów, urodził się w tym samym miesiącu, ma to samo marzenie itd.). Wtedy możemy podzielić się odpowiedziami ze wszystkimi
Cele: Przełamanie lodu i stworzenie interakcji pomiędzy uczestnikami, zachęcenie ich do tworzenia więzi Podnoszenie świadomości wśród osób widzących.
Potrzebne materiały / sprzęt: Kwestionariusz (w brajlu dla osób niewidomych, jeśli to konieczne), opaski na oczy.
Wielkość grupy: Dowolna
Czas trwania: 15 minut
Instrukcje krok po kroku: Facylitator rozda uczestnikom wcześniej przygotowany kwestionariusz nawiązujący do warsztatów i cech uczestników, którzy będą go wypełniać. Jeśli w grupie są osoby niewidome, powinny dostać kwestionariusz w brajlu. Osoby widzące powinny mieć opaski na oczach. Poprosimy ich, aby krążyli po klasie, aż znajdą osoby, których odpowiedzi będą pasowały do pytań. Wszystkie pytania będą zaczynać się od zdania Znajdź w pomieszczeniu kogoś, kto... (lubi uprawiać ten sam sport co ty ma tyle samo rodzeństwa, podróżował do tego samego kraju, mówi tymi samymi językami nosi ten sam rozmiar butów, urodził się w tym samym miesiącu, ma to samo marzenie itd.). Wtedy możemy podzielić się odpowiedziami ze wszystkimi
Pytania do przemyślenia i oceny: Co czuliście? W czym potrzebowaliście pomocy? Co mogliście zrobić bez pomocy Czy znaleźliście kogoś, kto..(lubi ten sam sport co wy ma tyle samo rodzeństwa, podróżował do innego kraju, mówi tymi samymi językami, nosi ten sam rozmiar butów, urodził się w tym samym miesiącu, ma to samo marzenie, itd.)?
Możliwe czynniki ryzyka: Facylitator powinien usunąć wszystkie przeszkody z miejsca, gdzie odbędzie się ćwiczenie.
Wersje: Przystosuj pytania w kwestionariuszu do grupy wiekowej.
Tagi: