Add@Me Learning Methods (PL)


Tytuł: Autobiografia na literę…
Streszczenie: Uczestnicy mają opaski na oczach. Siedzą w kręgu. Każdy ma za zadanie przygotować swoją autobiografię z jak najczęstszym użyciem słów rozpoczynających się na pierwszą literą ich imienia. Ta autobiografia może, ale nie musi być prawdziwa. Może to brzmieć np.: Mam na imię Kasia, pochodzę z Kenii, mieszkam w Kirgistanie. Lubię ketchup, kolekcjonuję keyboardy...
Cele: Wzajemne nauczenie się imion uczestników
Potrzebne materiały / sprzęt: Opaski na oczy dla uczestników
Wielkość grupy: Dowolna
Czas trwania: 10 minut (dla grupy około 10 osób)
Instrukcje krok po kroku: Instrukcje krok po kroku i zasady są wyjaśnione w streszczeniu. Facylitator jest osobą, która rozpoczyna zabawę.
Pytania do przemyślenia i oceny: Po zakończeniu zabawy uczestnicy wymieniają się przemyśleniami i odczuciami na temat tego, jak się czuli podczas tego działania, kiedy nie widzieli siebie nawzajem. Czy ich percepcja ich zdaniem różniła się od tej, która byłaby ich doświadczeniem, gdyby nie mieli zasłoniętych oczu? Jaki oceniają swoje poczucie komfortu / dobrostan?
Możliwe czynniki ryzyka: Niektórzy uczestnicy mogą czuć się bardzo niekomfortowo z opaskami na oczach z różnych powodów - ich odmowa założenia opasek powinna być uszanowana.
Wersje:

N/A

Tagi: