Add@Me Learning Methods (PL)


Tytuł: Atomowe cząstki
Streszczenie:

Gra może być wykorzystana do podniesienia poziomu energii w grupie na początku dnia, w którym zaplanowano działania edukacyjne. Można w nią grać z dowolną liczbą młodzieży czy dzieci. 

Zasada gry jest taka, że uczestnicy biegają w dowolny sposób w całym pomieszczeniu. Facylitator z dysfunkcją wzroku zatrzymuje biegających swobodnie uczestników wykrzykując głośno liczbę, np. "5" a następnie słowa "cząstki atomowe łączą się”. Kiedy uczestnicy to słyszą, przestają biegać i starają się znaleźć grupę uczestników, do której mogą dołączyć, np. grupę 4 osób, z którą będą tworzyli grupę o określonej przez facylitatora ilości uczestników. Ważne jest, żeby facylitator z dysfunkcją wzroku bardzo często zmieniał tempo i podawaną liczbę w celu utrzymania uwagi uczestników.  W tle może być muzyka w celu podniesienia nastroju uczestników.

Cele:

Podniesienie poziomu energii w grupie, pomoc w osiągnieciu koncentracji niezbędnej do kolejnego działania, podniesienie nastroju i zwiększenie motywacji uczestników.

Potrzebne materiały / sprzęt:

Odpowiednio duża wolna przestrzeń.

Wielkość grupy: Dowolna
Czas trwania: 2 do 10 minut
Instrukcje krok po kroku:

N/A

Pytania do przemyślenia i oceny:

N/A

Możliwe czynniki ryzyka:

N/A

Wersje:

N/A

Tagi: