Add@Me Learning Methods (PL)        
 
Tytuł:
Streszczenie:
Cele:
Tagi:

List of Learning Methods matching with your search


Tytuł: Rozpoznawanie dwuwymiarowych przedmiotów i łączenie ich w pary z odpowiednikami w 3D
Streszczenie: To proste ćwiczenie uaktywnia zmysł dotyku i skupia uwagę uczestników na wrażeniach dotykowych bez użycia wzroku. Zabawa w dużym stopniu wpływa na zdolność rozpoznawania, rozróżniania oraz dobierania w pary przedmiotów w 2D i 3D podczas oglądania ich wyłącznie dłońmi.
Tagi:


Tytuł: Rozpoznawanie przedmiotów
Streszczenie: To ćwiczenie pozwala uczestnikom rozwinąć zmysł dotyku bez wpływu zmysłu wzroku.
Tagi:


Tytuł: Rozpoznawanie różnych smaków
Streszczenie: To bardzo proste ćwiczenie pozwala uczestnikom używać smaku i zwracać na niego uwagę bez wpływu na ich wzrok.
Tagi:


Tytuł: Rozpoznawanie różnych zapachów
Streszczenie: To bardzo proste ćwiczenie pozwala uczestnikom wykorzystać swój zmysł węchu i zwrócić na niego uwagę, kiedy wzrok nie ma na to wpływu.
Tagi:


Tytuł: Rysowanie plecami do siebie
Streszczenie:

Facylitator dzieli grupę na pary i każe każdej parze usiąść plecami do siebie. Jedna osoba dostaje rysunek przedstawiający kształt lub prosty obraz, a druga kartkę i długopis. Osoba trzymająca rysunek przekazuje swojemu partnerowi słowne instrukcje, jak narysować otrzymany kształt lub obrazek, nie mówiąc mu wprost, co to jest. Po pewnym czasie, wszystkie pary porównują swoje rysunki i sprawdzają, który zespół narysował najdokładniejszą replikę.

Tagi:


Tytuł: Sekretne słowa
Streszczenie:

Koordynator dzieli grupę na 6 drużyn. Każda drużyna dostaje kartę papieru z zapisanym na niej sekretnym słowem. Każda grupa powinna opisać zapisane słowo bez jego bezpośredniego wypowiadania. Słowa do rozdania na kartkach brzmią następująco: przynależność, współpraca, zobowiązanie, komunikacja, uczenie się, empatia. Każda drużyna powinna zapisać i / lub wymyśleć kilka przykładów lub sytuacji dotyczących wylosowanych / otrzymanych słów i przedstawić to na forum grupy. Kiedy opisy / definicje zostaną wypowiedziane, wtedy uczestnicy z pozostałych drużyn będą odgadywać, o jakie słowa chodzi.

Po zakończeniu tej gry jest czas na wspólne zastanowienie się nad wypracowanymi treściami. Jest to dobry czas na odniesienie się do znaczenia słów związanych z działaniem / relacjami w pracy grupowej, w jaki sposób uczestnicy podchodzą do wykonywania zadań. Czy mają poczucie przynależności grupowej? Czy widzą zaangażowanie w pracę grupy? Czy identyfikują takie postawy jak nastawienie na współpracę / na rywalizację? Czy sposób, w jaki przebiega komunikacja, można nazwać efektywnym? Czy dostrzegają empatię? Co to jest empatia? Czy jest tam uczenie się? Jak przebiega proces uczenia się?

Tagi:


Tytuł: Ślady z okruszków chleba ( Nić Ariadny)
Streszczenie:

Widzący uczestnicy mają zasłonięte oczy. Bardzo ważne jest przygotowanie ustawienia (setting). Możesz skorzystać z długiego sznurka i przywiązać go do krzeseł lub różnych przedmiotów znajdujących się w pomieszczeniu, gdzie uczestnicy mogą poruszać się trzymając sznurek w ręku (możesz również zrobić ustawienie np. wzdłuż poręczy).  Jeżeli masz możliwość zorganizowania tego na zewnątrz, możesz przewiązać sznurek wokół drzew lub inaczej, zgodnie z tym, czym dysponujesz. Facylitator instruuje pierwszą osobę, żeby szła wzdłuż sznurka, nigdy nie wypuszczając go z rąk.

Jest to działanie indywidualne i facylitator i/lub osoba mu pomagająca może iść obok uczestnika, aby czuł się bardziej swobodnie. Każdy uczestnik porusza się oddzielnie. Wędrówka powinna trwać nie więcej niż 5 do 10 minut. Uczestnik powinien mieć zakryte oczy zanim zobaczy miejsce (w pomieszczeniu lub na zewnątrz), gdzie zaplanowano realizację tego działania.


Tagi:


Tytuł: Sposób, w jaki dajesz
Streszczenie: Uczestnicy z opaskami na oczach stoją w kole. Facylitator podaje im np. poduszkę, albo bombonierkę, która jest przekazywana od jednej osoby do drugiej w sposób opisany przez facylitatora, tak, jakby to było np.: bardzo cięzkie, gorące, delikatne, śmierdzące, lepkie, piękne, itp. Facylitator zmienia wskazówki po zakończeniu każdej rundy.
Tagi:


Tytuł: Stonoga
Streszczenie:

Facylitator mówi uczestnikom, żeby stanęli w linii jeden za drugim. Zmienili się w stonogę i są teraz jednym ciałem. Podczas całego ćwiczenia muszą mieć zamknięte oczy i nie wolno im rozmawiać. Stonoga będzie musiała podnieść trzy piłki, które facylitator umieści w pomieszczeniu. Jeden ochotnik będzie umieszczony z przodu, drugi z tyłu. Ochotnik z przodu będzie musiał podnieść jedną piłkę z zamkniętymi oczami, ale jest jedynym, który może mówić, a uczestnik z tyłu będzie miał otwarte oczy i ma poprowadzić stonogę do piłek. Facylitator daje kilka minut na opracowanie strategii jak to zrobić (może udzielić wskazówek, sygnał czy skręcić w lewo czy w prawo, czy się zatrzymać). Można utworzyć dwie stonogi, które będą grały w tym samym czasie, aby gra była bardziej konkurencyjna. Wskazane jest użycie piłek akustycznych, to pomoc dla uczestników z dysfunkcjami wzroku i sygnał dla facylitatora, że piłka została podniesiona.

Tagi:


Tytuł: Strzepywanie emocji
Streszczenie: Uczestnicy zakładają opaski na oczy. Ręce wiszą luźno wzdłuż ciała, trzęsiemy rękoma, poruszamy naszą szyją w lewo, w prawo, do góry, na dół, kręcimy ramionami, całym naszym tułowiem, podnosimy lekko do góry naszą prawą nogę, potrząsamy nią, stawiamy ją podłodze. Następnie podnosimy lekko do góry naszą lewą nogę, potrząsamy nią i stawiamy ją na podłodze.
Tagi: