Add@Me Learning Methods (PL)        
 
Tytuł:
Streszczenie:
Cele:
Tagi:

List of Learning Methods matching with your search


Tytuł: Plotka
Streszczenie:

Facylitator przygotowuje pisemną wiadomość, na przykład: "Mówią, że 483 osoby są uwięzione pod osuwiskiem, po przejściu cyklonu rozpoczęto akcję ratunkową. Zmobilizowano tysiące ludzi do przynoszenia leków, bandaży i innych przedmiotów. Ale mówią, że ci ludzie nie zostali uwięzieni przez przypadek, to było porwanie, wśród uwięzionych są ludzie z dużą ilością pieniędzy". Minimum sześciu ochotników jest poproszonych i wyznaczonych, ale wszyscy z wyjątkiem jednego opuszczają salę. Pozostali uczestnicy są świadkami procesu zniekształcenia przekazu; zapisują zmiany w stosunku do wersji początkowej.

Facylitator czyta wiadomość pierwszemu ochotnikowi, następnie wezwany jest drugi ochotnik. Numer jeden opowiada numerowi dwa, co usłyszał, bez niczyjej pomocy. I tak dalej, i tym podobne, dopóki wszyscy ochotnicy nie przejdą. Ostatni ochotnik zamiast powtarzać wiadomość ustnie, pisze ją na kartce lub na tablicy, jeśli to możliwe. Z kolei instruktor napisze obok wiadomość oryginalną dla porównania.

Instruktor poprowadzi dyskusję, aby zastanowić się, tym, że zniekształcenie przekazu spowodowane jest niejasnością przekazu, ponieważ zwykle pamiętamy to, co przykuwa naszą uwagę lub co naszym zdaniem jest najważniejsze.

Tagi:


Tytuł: Podaj szklankę
Streszczenie:

Uczestnicy są podzieleni na dwie grupy, stojąc w rzędach jeden za drugim (ok. 30 cm między sobą). Wszyscy widzący uczestnicy mają opaski na oczach. Facylitator daje ostatniej osobie w rzędzie plastikowy kubek częściowo napełniony wodą. Instruuje ostatnie osoby w szeregach, aby podać szklankę wody do początku rzędu, idąc po prawej stronie swojego rzędu. Kiedy szklanka znajdzie się na początku szeregu, powinna być podana do pierwszego uczestnika w szeregu, który ją chwyta i podaje osobie po swojej lewej stronie, aż dojdzie do końca drugiego szeregu. Kiedy szklanka dojdzie do końca drugiego szeregu, gra zaczyna się ponownie. Ćwiczenie trwa, dopóki ostatnie osoby z obu szeregów (osoby, które zaczęły grę) znajdą się na końcu szeregu

Obie grupy powinny zacząć w tym samym czasie. Wygrywa grupa, która skończy jako pierwsza i będzie miała więcej wody w szklance.

Tagi:


Tytuł: Podane dłonie
Streszczenie: Do tego ćwiczenia potrzebny będzie kolorowy karton. Uczestnicy powinni utworzyć krąg, trzymać się za ręce i zapamiętać, kogo mają po prawej stronie, a kogo po lewej. Następnie powinni puścić swoje dłonie i chodzić wokół pokoju lub miejsca, gdzie odbywa się ćwiczenie, odczekać kilka sekund, umieścić karton na środku pokoju i poprosić wszystkich, aby stanęli na wierzchu kartonu. Następnie poproś uczestników, aby powiedzieli, kto był po ich prawej i lewej stronie i znów chwycili się za ręce.
Tagi:


Tytuł: Pole minowe
Streszczenie:

Może być wykonywane wewnątrz lub na zewnątrz w dość dużej przestrzeni. Grupa ponad dziesięciu osób (parzysta liczba uczestników).

Facylitator rozkłada wokół różne przedmioty (butelki, piłki, pudełka, szyszki). Poproś uczestników o podzielenie się na pary. Poproś jedną osobę z każdej dwójki o założenie opaski na oczy. Osoba bez opaski stoi w odległości i wydaje swojemu partnerowi jasne instrukcje jak poruszać się, nie nadeptując na różne przedmioty. Osoba z opaską na oczach w ogóle nie może rozmawiać.

Gra może być trudniejsza, jeśli wskażesz konkretne, bardziej skomplikowane trasy.

Tagi:


Tytuł: Poszukiwanie partnera
Streszczenie: To ćwiczenie opiera się na wybieraniu dobrze znanych fraz, powiedzeń lub rysunków, które są podzielone na dwie części i rozdane wśród członków grupy. Każda osoba musi znaleźć drugą osobę z drugim fragmentem frazy lub rysunku, którego jej brakuje. Rozmawiają ze sobą, mówiąc sobie swoje imiona, opowiadając o swoim hobby i o tym, co robią w wolnym czasie. Grupa  ma być bardzo uważna na to, co mówi partner, bo później będą musieli to zaprezentować reszcie grupy. Każdy w parze przedstawia pozostałym członkom grupy partnera, z którym rozmawiał.
Tagi:


Tytuł: Poszukiwanie skarbu
Streszczenie:

To działanie może zostać przygotowanie w odniesieniu do różnych tematów.  Najbardziej popularnym jest poznawanie otoczenia (najbliższej okolicy, sąsiedztwa, Starego Miasta, itp.) przy pomocy małych karteczek z tekstem zapisanym zarówno w brajlu jak i w druku powiększonym. Grupa powinna być podzielona na dwie części i w każdej grupie powinny znajdować się zarówno osoby z dysfunkcją wzroku jak i osoby widzące.

Generalnie, do tej gry przygotowuje się serie wskazówek / tropów, które są ze sobą powiązane i jeden prowadzi do kolejnego. W grze stosuje się z reguły 10-15 wskazówek / tropów, w zależności od wybranego tematu. Tropy mogą mieć charakter ogólny lub mogą być dostosowane do konkretnego tematu, w którego odkrywaniu mają pomóc.

Tagi:


Tytuł: Posłuchaj & zbuduj
Streszczenie: Uczestnicy są podzieleni na pięcioosobowe grupy. Jedna z nich ma opaskę na oczach i klocki i musi coś zbudować wg instrukcji swoich partnerów
Tagi:


Tytuł: Pozwól mi cię przedstawić!
Streszczenie: Wszyscy uczestnicy są podzieleni na pary. Przedstawią się, opowiadając sobie nawzajem podstawowe szczegóły i pewne identyfikujące lub nieoczekiwane szczegóły lub konkretny gust czy marzenie. Następnie grupa się połączy i każdy przedstawi grupie swojego partnera.
Tagi:


Tytuł: Prawdy i kłamstwa
Streszczenie: Szczególnie zalecana dla nowych grup, których członkowie dobrze się nie znają. Facylitator z dysfunkcją wzroku zbiera uczestników i zaprasza do ustawienia się w kole. Każdy uczestnik ma za zadanie przygotować w prawdziwe i 1 nieprawdziwą informację na swój temat. Po kolei każdy uczestnik wypowiada na głos 4 informacje na swój temat, a grupa w formie otwartej dyskusji ma za zadanie odgadnąć, która informacja jest nieprawdziwa.
Tagi:


Tytuł: Projekcja filmu instruktażowego, np. "N jak Niewidomy" lub "Rób tak, nie rób tak"
Streszczenie: Ta sesja informacyjna dostarcza uczestnikom podstawowych informacji, które są niezbędne do udzielania pomocy / wsparcia osobom z dysfunkcją wzroku, szczególnie niewidomym.
Tagi: