Add@Me Learning Methods (PL)        
 
Tytuł:
Streszczenie:
Cele:
Tagi:

List of Learning Methods matching with your search


Tytuł: Jakim napojem dziś jestem?
Streszczenie:

To ćwiczenie jest dobre wcześnie rano, kiedy grupa nie jest zbyt chętna do rozmów. Uczestnicy siedzą w kręgu. Każdy z nich mówi, jak się czuje, ale używając napoju, aby wyrazić swój stan umysłu. Mogą wybrać dowolny napój: kawę, alkohol, soki itp. i uzasadniają swój wybór.

Tagi:


Tytuł: Karaoke
Streszczenie:

Karaoke to konkurs, w którym czyta się tekst z ekranu, ale w tym wypadku udział biorą osoby niewidome, więc w konkursie będą znane piosenki, żeby uczestnicy mogli śpiewać z pamięci. Uczestnicy słabowidzący też są zaangażowani, więc może być potrzebny program do karaoke z powiększoną czcionką.

Noc karaoke może być zorganizowana w pubie z krewnymi i przyjaciółmi lub na zewnątrz.

Tagi:


Tytuł: Klub czytelniczy dla VIP-ów
Streszczenie:

Facylitator przygotowuje ten sam tekst w brajlu, druku powiększonym, w formacie elektronicznym, audio i w zwykłym druku. Odczytanie tekstu przez facylitatora jest wprowadzeniem do spotkań czytelników z dysfunkcją narządu wzroku. Facylitator zaprasza obecnych do śledzenia tekstu w preferowanych przez nich formatach. Facylitator, po każdym odczycie, inicjuje dyskusję na temat przeczytanego tekstu.

Tagi:


Tytuł: Klub filmowy dla VIP-ów
Streszczenie:

Facylitator przygotowuje znany film z audiodeskrypcją. Jest to wprowadzenie do działania  “filmy dla niewidomych” - film zostaje zaprezentowany zebranej publiczności. Po wyświetleniu filmu, facylitator inicjuje grupową dyskusję na temat obejrzanego filmu.

Tagi:


Tytuł: Komunikacja - co to jest?
Streszczenie: Facylitator zaprasza wszystkich uczestników do wyjaśnienia ich własnymi słowami, czym jest dla nich komunikacja. Można to ćwiczenie przeprowadzić np. po zabawie "Głuchy telefon" i zapytać uczestników, jak się czuli, kiedy przekazywali usłyszaną informację kolejnej osobie.
Tagi:


Tytuł: Konkurs żartów
Streszczenie:

W grupie osób z niepełnosprawnościami wzroku przygotowujesz wcześniej kilka dowcipów i ustalasz termin spotkania w odpowiedniej przestrzeni, aby opowiedzieć dowcipy innym. Opowiadający dowcipy może zaprosić przyjaciół, krewnych lub nawet zorganizować wieczór otwarty dla wszystkich obywateli, aby bliżej poznali osoby z dysfunkcjami wzroku.

Tagi:


Tytuł: Kostka
Streszczenie: Wcześniej zostanie stworzona kostka o stosunkowo dużych proporcjach, z każdej strony zostanie umieszczony ciekawy aspekt, który można wykorzystać do przedstawienia się. Na przykład "moja główna motywacja to...", "chcę pracować w...", "mój ulubiony posiłek to...". Następnie każdy członek grupy rzuca kostką i odpowiada na pojawiające się zdanie. Powtarza się to tyle razy, ile potrzeba. To jedno z najpopularniejszych prezentacji dynamiki.
Tagi:


Tytuł: Kształty
Streszczenie:

Poproś uczestników o założenie opasek na oczy i pomóż im stanąć w kręgu. Poproś ich, aby trzymali się obiema rękami długiego sznurka na poziomie talii. Poproś grupę, aby utworzyła różne kształty takie jak kwadrat, trójkąt, gwiazda, litera A itd.

W miarę postępu gry postępu gry kształty staną się coraz trudniejsze, a od czasu do czasu poproś uczestników o zdjęcie opasek, żeby sprawdzili rezultat.

Tagi:


Tytuł: Kłębek wełny
Streszczenie: Uczestnicy stoją w kręgu. Facylitator podaje jednemu z nich kłębek wełny i zadaje mu dwa pytania dotyczące osobistych kwestii (hobby, muzyki, filmów, doświadczeń, marzeń, itp.). Uczestnik odpowiada na dwa pytania i trzymając wełnę, podaje kłębek innemu uczestnikowi, któremu zadaje dwa pytania. Czynność się powtarza, dopóki wszyscy uczestnicy nie odpowiedzą na dwa pytania i utkana jest sieć jak pajęczyna.
Tagi:


Tytuł: Liczby
Streszczenie:

Przygotuj 20 kawałków kartonu wielkości kartki papieru lub 20 papierowych kartek. Na każdym kawałku kartonu lub kartce papieru powinna być liczba od 0 do 9; zrób dwa zestawy. Liczba osób to 20 (dwa zespoły po 10). Każdy zespół dostaje zestaw liczb od 0 do 9. Każdy w zespole dostaje liczbę.

Prowadzący wywołuje liczbę, np. 827; ci, którzy dostali 8, 2, i 7 z każdego zespołu powinni wyjść na przód i ustawić się we właściwym porządku, trzymając swoją cyfrę w widocznym miejscu. Zespół, który utworzy swoją liczbę jako pierwszy, dostaje punkt. Bardzo ważne jest, aby facylitator upewnił się, że instrukcje zostały dobrze zrozumiane. Może poprosić o komentarze.

Tagi: