Add@Me Learning Methods (PL)        
 
Tytuł:
Streszczenie:
Cele:
Tagi:

List of Learning Methods matching with your search


Tytuł: Zielone szklane drzwi
Streszczenie:

Facylitator mówi uczestnikom, że idą na piknik i aby pójść na piknik, muszą przejść przez zielone szklane drzwi. Aby przejść przez zielone szklane drzwi, każdy uczestnik musi przynieść coś na piknik. Od pierwszej litery imienia uczestnika zależy, co może przynieść na piknik. Każda osoba może przynieść tylko to, co zaczyna się na pierwszą literę jej pierwszego imienia.

Na przykład: Facylitator (o imieniu Karol) mógłby zacząć, mówiąc. "Przechodzę przez zielone szklane drzwi i przynoszę kanapki, ale nie przynoszę arbuza. Co przynosisz, Łukasz" Łukasz mógłby odpowiedzieć, mówiąc: Przyniosę sałatkę ziemniaczaną, ale nie przyniosę soku. Facylitator może odpowiedzieć: Przykro mi, Łukasz, nie możesz przynieść sałatki ziemniaczanej, ale Ty, Stefan, możesz przynieść sałatkę ziemniaczaną. Kontynuujcie, aż wszyscy zrozumieją zasady.

Odmiany: Jeśli wszyscy szybko pojmą zasady, facylitator może wprowadzić kilka trudniejszych zasad. Sugestie: uczestnicy mogą przynosić tylko te rzeczy, które mają jedną sylabę(np. chleb, ser, itd.), uczestnicy mogą przynosić tylko te rzeczy, które zaczynają się na pierwszą literę ich nazwiska, itd. W celu stworzenia prawdziwej piknikowej atmosfery facylitator może przeprowadzić ćwiczenie blisko drzwi do pomieszczenia, aby uczestnicy wyobrażali sobie, że to właśnie są zielone szklane drzwi.

Tagi:


Tytuł: Zwierzęta
Streszczenie: Każdy z uczestników losuje kartkę, na której jest zapisana nazwa zwierzęcia — uczestnicy zakładają opaski na oczy, poruszają się powoli po sali wydając odgłos charakterystyczny dla danego zwierzęcia.
Uczestnicy wydający podobne odgłosy zwierząt łączą się w grupy (w pary, lub w trójki, czwórki, piątki, etc.….). Uczestnicy zdejmują opaski z oczu po utworzeniu zespołów, w których będą pracować.
Tagi:


Tytuł: Łańcuch imion
Streszczenie: Facylitator z dysfunkcją wzroku prosi uczestników o utworzenie koła. Każdy uczestnik poda swoje imię i podstawowe cechy przed przejściem do następnego uczestnika. Następnie każdy uczestnik wypowiada po kolei imię każdego uczestnika grupy. Można to robić coraz szybciej lub zmieniać kierunek od czasu do czasu, aby gra była bardziej zróżnicowana.
Tagi: